Cytaty ze cudzych blogów

To będzie taki mały przegląd wydarzeń.

W lipcu kard. Dziwisz nałożył na ks. Natanka karę suspensy. Nie może on sprawować żadnych czynności kapłańskich ani udzielać rozgrzeszenia. Kara została nałożona po zignorowaniu przez ks. Natanka wcześniejszych kanonicznych upomnień i dekretów dyscyplinarnych i dlatego, że kapłan odrzucił propozycje rozmów z przełożonymi, do których był wielokrotnie wzywany.

Kard. Dziwisz przypomniał wówczas, że każdy kapłan w dniu święceń przyrzeka cześć i posłuszeństwo swemu biskupowi oraz jego następcom, a ks. Natanek temu przyrzeczeniu się sprzeniewierzył. Nieposłuszeństwo polega – jak wyjaśnił kard. Dziwisz – na uporczywym głoszeniu przez niego niezgodnych z nauką Kościoła poglądów dotyczących królowania Jezusa Chrystusa.

Metropolita krakowski wskazał też, że ks. Natanek publicznie podważa autorytet biskupów i kapłanów, pomawiając ich o niewiarę i współdziałanie z wrogami Kościoła, a w odpowiedzi na krytyczne uwagi ze strony przełożonych i innych kapłanów próbuje tworzyć własne struktury, do których włącza pozyskanych zwolenników, odwodząc ich tym samym od wspólnoty Kościoła powszechnego.

Ksiądz Natanek jest m.in. jednym z głównych propagatorów i opiekunów ruchu dążącego do intronizacji Chrystusa na Króla Polski. W lutym 2010 opublikował „List Otwarty do Biskupów Polskich, Prezydenta Rzeczypospolitej i Premiera Rządu Rzeczypospolitej”, w którym wzywał do uroczystego uznania Jezusa za Króla Polski i uznania nadrzędności „Prawa Bożego” nad prawem publicznym.

W Grzechyni ks. Natanek założył ośrodek rekolekcyjny Pustelnia Niepokalanów i telewizję internetową, w której transmitowane są nabożeństwa oraz nagrania z rekolekcji i katechez.

http://wirtualnapolonia.com/2011/08/27/biskupi-zgodni-ws-przyszlosci-ks-natanka/ 

W swoich doskonale udokumentowanych, acz starannie przemilczanych książkach profesor Antony C.Sutton podaje wiele interesujących informacji na temat lokalizacji firm i banków , które były i są często nadal zaangażowane w budowanie Nowego Porządku Świata. Co ciekawe większość z nich posiadała swe siedziby skoncentrowane w Nowym Jorku przy Wall Street i 120 Broadway. Wspomniane firmy i banki, pozostające w rękach międzynarodowej finansjery, brały także udział we wspieraniu i utrzymaniu między innymi: rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 roku, potęgi gospodarczej i militarnej hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego, a także obu wojen światowych. A.C.Sutton udowodnił po latach poszukiwań, w oparciu o dokumenty rządowe i inne źródła, że odbudowie niemieckiego przemysłu po I wojnie światowej cały czas towarzyszyła ogromna zagraniczna pomoc ze strony międzynarodowych bankierów i przemysłowców spod znaku Wall Street. Wyniki swoich dociekań w tej kwestii zawarł on w książce pt. „Wall Street and the rise of Hitler”. A.C.Sutton będąc pracownikiem naukowym „Hoover Institute for War, Revolution and Peace” opublikował także pracę „Wall Street and the Bolshevik Revolution” oraz monumentalne trzytomowe dzieło pt. „Western Technology and Soviet Economic Development” dowodzące, że również potęga przemysłowa ZSRR została zbudowana przy wydatnej pomocy sfer finansowych USA.

http://kryptonimprawda.wordpress.com/2011/08/27/centrum-rewolucji-swiatowej-120-broadway-2/

Zespół geologów pod kierownictwem prof. Stanisława Speczika (dziś prezesa KGHM) odkrył złoże złota w rejonie kopalni Polkowice-Sieroszowice, należącej do miedziowego koncernu. Jego zasobność specjaliści oceniają na ponad 80 ton. To europejski rekord. – Zasoby występują wraz z platynowcami poniżej horyzontu miedzionośnego, głęboko pod powierzchnią. Jest to najbogatsze złoże na naszym kontynencie, ale nie jest jeszcze eksploatowane – mówi Dariusz Wyborski, rzecznik prasowy KGHM. Sięgnięcie do skarbów ziemi nie jest jednak łatwe. Wydobywanie złota z dużej głębokości jest po prostu drogie.

http://zenobiusz.wordpress.com/2011/08/29/nie-wolno-o-tym-zapomniec-w-polsce-znajduja-sie-najbogatsze-zloza-zlota-w-europie/ 

Mój komentarz: Dlaczego w tytule artykułu pisze: „nie wolno o tym zapomnieć”?  W zasadzie, to już koniec mojego komentarza. U nas, ze złożem potrafimy zrobić dwie rzeczy. Albo oddać bez żadnego przetargu, za ułamek prawdziwej wartości, jakiejś firmie. Albo oddać w eksploatacje państwowej firmie, która będzie przynosić ułamek prawdziwych zysków i ustawi trochę swoich.

 


Reklamy

O blogu Zenobiusza

Dzisiaj chcę napisać o innym medium.

O blogu Zenobiusza. LINK

Mam o tym blogu bardzo złe zdanie. Gdyż jest to: nie bezpieczny dla zdrowia i życia koktajl przedziwnej tematyki. Przy czym, dominują zagadnienia paranormalne, katastroficzne i religijne. W tym kraju, za religią podążać zwykły nurty patriotyczne, nacjonalistyczne i powiewy martyrologiczne. Wcześniej nie wiedziałem, że możliwe jest wymyślenie tematu: „Śmierć w Nowej Zelandii,zbiera żniwo.Media kłamią!!!.Polacy wracajcie do kraju.!!!!”. Na blogu Zenobiusza, co trzeci temat jest tego typu. Ze szczególnym powtarzaniem się  frazy: „Polacy wracajcie do kraju !!!!” (Ilość wykrzykników może się różnić. ). Innym przykładem tematu niech będzie ostatni: „Anunnaki,obietnice raju na Ziemi.”.  To tyle, jeżeli chodzi o omówienie ogólnej tematyki.

Przedstawiona tematyka jest w stanie ściągnąć wielu ludzi na witrynę. Jest to, na pewno, skuteczna metoda zwrócenia na siebie i swoją twórczość uwagi. Jednak, autor musi albo sam wierzyć w to co pisze; a jeżeli nawet na początku nie wierzył, to, po paru latach pisania o katastrofach i kosmitach, sam w to wszystko uwierzy. Uwierzenie, w przypadku bycia autorem, jest tylko kwestią ilości własnoręcznie dokonanych powtórzeń. Tak czy inaczej, ludzie z własnej woli trafiają na blog Zenobiusza.